Osiągnięcia

Właściciele Rodzinnego Gospodarstwa Ekoturystycznego Uroczanka w Okopach zostali przeszkoleni w 16stu programach Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Norweskiego.

Zdobyte wyróżnienia i nagrody gospodarstwa:


 • Wyróżnienie w Konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny 2009”, • Certyfikat „Przyjazny rowerom”, • Dyplom członkowski Programu Czysty Biznes i realizację projektów ekologicznych z korzyścią dla siebie, społeczności lokalnej oraz środowiska przyznany przez Fundację Partnerstwo Dla Środowiska oraz brytyjską Fundację Groundwork UK, firmę BP,

 • Dyplom za udział w konkursie na „Najatrakcyjniejszy ekoprodukt Targów AgroEkoTurystycznych” w Augustowie,

 • Podziękowanie studentów Koła Naukowego Ekonomistów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za miłe przyjêcie i czas poświęcony podczas seminarium KNE SGGW w Okopach, • Artykuły w krajowej prasie branżowej i samorządowej,

 • Udział w Konkursie „Podlaska Marka Roku 2009” i „Żubr Budzi Podlasie”,

 • I miejsce za referat „Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej” w III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów w Krakowie organizowanej przez Akademię Rolniczą w Krakowie w dziedzinie „Agroekonomia i agroturystyka”, • III miejsce za referat w XV Konferencji Młodych Ekonomistów „Przyszłość gospodarki po światowym kryzysie” w Warszawie organizowanej przez SGH-SGGW-UW-PW, • Informacje o Gospodarstwie Ekoturystycznym „Uroczanka” w folderach reklamowych „Ekoturystyka” w ramach realizacji programu Unii Europejskiej „Turystyka – Wspólna Sprawa”,

 • Artykuły w publikacjach Polskiej Organizacji Turystycznej i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Odkryj Podlaskie” (w języku polskim i jêzyku angielskim), • Artykuły naukowe w wydawnictwach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Polskiej Akademii Nauk,