Współpraca

Gospodarstwo Ekoturystyczne Uroczanka w Okopach współpracuje z:
  • Samorządem Gminy Suchowola
  • Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną
  • EKOTON S.C.
  • Związkiem Harcerstwa Polskiego
  • Towarzystwem Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących z siedzibą w Supraślu
  • Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Gospodarstwami agroturystycznymi w Polsce i zagranicą

  • Fundacjami i stowarzyszeniami turystycznymi  • Dziękujemy za współpracę